Tuesday, March 31, 2009

Salah Faham Terhadap Bid'ah


Terbitan : Darul Nu'man, Kuala Lumpur
ISBN: 983-046-337-0
Kandungan: 312 m.s.
Harga: $13.00

Syariat Islam adalah pegangan yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala bid'ah pula adalah perbuatan atau amalan yang bertentangan serta bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan semua amalan bid'ah perlu dihindari dan tidak diterima pakai.

Terdapat di kalangan kita yang mengamalkan amalan bid'ah sebagai amalan harian. Namun pada masa yang sama, mereka turut melakukan segala amalan wajib. Justeru untuk memahami dengan lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan ini, penulis cuba untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi.

Semoga dengan memahami buku ini, dapat membantu menjawab segala salah faham terhadap amalan bid'ah, insya Allah.


No comments:

Post a Comment