Tuesday, March 31, 2009

Pengurusan Kesihatan yang Praktikal

Penerbit : Darul Nu'man, Kuala Lumpur
ISBN: 983-046-343-5
Kandungan: 128 m.s.
Harga: $5.00

Sesungguhnya akal yang sihat terletak pada tubuh yang sihat. Lantaran itu, Islam amat menitikberatkan tentang aspek kesihatan. Sebagai umat Islam, kita wajib mensyukuri nikmat kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Justeru, setiap pengucapan syukur di dalam hati seharusnya disertakan dengan perlakuan amal.

Pengurusan kesihatan tidak hanya tertumpu pada aspek pemakanan semata, sebaliknya turut mengambil kira dari pelbagai sudut seperti riadah, peribadatan dan pergaulan. Kesihatan jasmani dan mental sekaligus dapat membentuk keperibadian muslim yang hakiki dalam mengabdikan diri kepada Yang Maha Esa. Demikian indahnya jalinan yang diciptakan Ilahi.

Semoga buku ini dapat membantu memberikan manfaat yang berguna kepada kita semua, insya Allah.


No comments:

Post a Comment